İdari Para Cezaları

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği idari para cezaları, tehlike sınıflarına ve cezaların uygulanacağı fiillere ve

işyerlerin çalışan sayısına göre sınıflandırılmıştır.

 

(01.01.2017 – 31.12.2017)

Fiil Maddesi

Ceza Maddesi

Ceza Uygulanan Fiil

 

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

10 – 49 Çalışanı Olan İşyerleri

50 ve Daha Fazla Çalışanı Olan İşyerleri

 Az Tehlikeli

 Tehlikeli

 Çok Tehlikeli

 Az Tehlikeli

Tehlikeli

 Çok Tehlikeli

 Az Tehlikeli

Tehlikeli

 Çok Tehlikeli

4/1-a 26/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.  

 

 

 

 

 

 

2.702

 

 

 

 

 

 

 

3.377

 

 

 

 

 

 

 

4.054

 

 

 

 

 

 

 

2.702

 

 

 

 

 

 

 

4.054

 

 

 

 

 

 

 

5.406

 

 

 

 

 

 

 

4.054

 

 

 

 

 

 

 

5.406

 

 

 

 

 

 

 

8.109

Her yükümlülük için
4/1-b 26/1-a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.  

 

 

2.702

 

 

 

3.377

 

 

 

4.054

 

 

 

2.702

 

 

 

4.054

 

 

 

5.406

 

 

 

4.054

 

 

 

5.406

 

 

 

8.109

Her yükümlülük için
6/1-a 26/1-b İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.  

 

 

6.760

 

 

 

8.449

 

 

 

10.140

 

 

 

6.760

 

 

 

10.140

 

 

 

13.520

 

 

 

10.140

 

 

 

13.520

 

 

 

20.281

Her ay (Aykırılığın devamı halinde) için
6/1-a 26/1-b İşyeri hekimi görevlendirmemek.  

 

 

6.760

 

 

 

8.449

 

 

 

10.140

 

 

 

6.760

 

 

 

10.140

 

 

 

13.520

 

 

 

10.140

 

 

 

13.520

 

 

 

20.281

Her ay (Aykırılığın devamı halinde) için
6/1-a 26/1-b On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.138

Her ay (Aykırılığın devamı halinde) için
6/1-b 26/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç- mekân sağlamamak.  

 

 

2.026

 

 

 

2.532

 

 

 

3.039

 

 

 

2.026

 

 

 

3.039

 

 

 

4.053

 

 

 

3.039

 

 

 

4.053

 

 

 

6.080

6/1-c 26/1-b İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.  

2.026

 

2.532

 

3.039

 

2.026

 

3.039

 

4.053

 

3.039

 

4.053

 

6.080

6/1-ç 26/1-b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.  

 

 

 

 

1.350

 

 

 

 

 

1.688

 

 

 

 

 

2.026

 

 

 

 

 

1.350

 

 

 

 

 

2.026

 

 

 

 

 

2.702

 

 

 

 

 

2.026

 

 

 

 

 

2.702

 

 

 

 

 

4.054

Her tedbir için
6/1-d 26/1-b Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG  riskleri konusunda bilgilendirmemek.  

 

 

2.026

 

 

 

2.532

 

 

 

3.039

 

 

 

2.026

 

 

 

3.039

 

 

 

4.053

 

 

 

3.039

 

 

 

4.053

 

 

 

6.080

8/1 26/1-c İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.  

 

 

2.026

 

 

 

2.532

 

 

 

3.039

 

 

 

2.026

 

 

 

3.039

 

 

 

4.053

 

 

 

3.039

 

 

 

4.053

 

 

 

6.080

Uzman ve hekim için ayrı ayrı
8/6 26/1-c İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.  

 

 

 

 

 

 

3.039

 

4.053

 

6.080

10/1 26/1-ç Risk     değerlendirmesi   yapmamak veya yaptırmamak.  

4.055

 

6.083

 

5.070

 

7.604

 

6.083

 

9.125

 

4.055

 

6.083

 

6.083

 

9.125

 

8.111

 

12.167

 

6.083

 

9.125

 

8.111

 

12.167

 

12.167

 

18.252

Her  ay     (Aykırılığın devamı halinde) için
10/4 26/1-ç Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.  

 

2.026

 

 

2.532

 

 

3.039

 

 

2.026

 

 

3.039

 

 

4.053

 

 

3.039

 

 

4.053

 

 

6.080

 11  26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak  

 

 

 

 

 

1.350

 

 

 

 

 

 

1.688

 

 

 

 

 

 

2.026

 

 

 

 

 

 

1.350

 

 

 

 

 

 

2.026

 

 

 

 

 

 

2.702

 

 

 

 

 

 

2.026

 

 

 

 

 

 

2.702

 

 

 

 

 

 

4.054

Her  ay     (Aykırılığın devamı halinde) için
12 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda;                        çalışanların işi bırakarak güvenli yere              gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk       olmadıkça,  gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler                                                  dışındaki çalışanlardan işlerine devam  çalışanlardan  etmelerini istemek.

Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

Her yükümlülük için 1.350 1.688 2.026 1.350 2.026 2.702 2.026 2.702 4.054
Her  ay     (Aykırılığın devamı halinde) için  

1.350

 

1.688

 

2.026

 

1.350

 

2.026

 

2.702

 

2.026

 

2.702

 

4.054

14/1 26/1-e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının                      kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.080

Her yükümlülük için
14/2 26/1-e İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.  

2.702

 

3.377

 

4.054

 

2.702

 

4.054

 

5.406

 

4.054

 

5.406

 

8.109

14/4 26/1-e Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını,                  yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.  

 

 

2.702

 

 

 

3.377

 

 

 

4.054

 

 

 

2.702

 

 

 

4.054

 

 

 

5.406

 

 

 

4.054

 

 

 

5.406

 

 

 

8.109

15/1 26/1-f Çalışanlara sağlık  gözetimi                              yaptırmamak.  

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

Her çalışan için
15/2 26/1-f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.  

 

 

1.350

 

 

 

1.350

 

 

 

1.350

 

 

 

1.350

 

 

 

1.350

 

 

 

1.350

 

 

 

1.350

 

 

 

1.350

 

 

 

1.350

Her çalışan için
16 26/1-g Çalışanları bilgilendirme                              yükümlülüğüne uymamak.  

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

 

 

1.350

Her bir çalışan için
17 26/1-ğ Çalışanlara eğitim  verme                            yükümlülüğüne uymamak.  

 

547

 

 

547

 

 

547

 

 

547

 

 

547

 

 

547

 

 

547

 

 

547

 

 

547

Her bir çalışan için
18 26/1-h Çalışanların görüşlerini alma ve                          katılımlarını sağlama yükümlülüğüne            uymamak.  

 

 

1.350

 

 

 

1.688

 

 

 

2.026

 

 

 

1.350

 

 

 

2.026

 

 

 

2.702

 

 

 

2.026

 

 

 

2.702

 

 

 

4.054

Her aykırılık için
20/1 26/1-ı İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.  

 

1.350

 

 

1.688

 

 

2.026

 

 

1.350

 

 

2.026

 

 

2.702

 

 

2.026

 

 

2.702

 

 

4.054

20/3 26/1-ı İşveren tarafından çalışan                                      temsilcilerinin öneride bulunma ve                            tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.  

 

2.026

 

 

2.532

 

 

3.039

 

 

2.026

 

 

3.039

 

 

4.053

 

 

3.039

 

 

4.053

 

 

6.080

 20/4  26/1-ı Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.  

 

1.350

 

 

1.688

 

 

2.026

 

 

1.350

 

 

2.026

 

 

2.702

 

 

2.026

 

 

2.702

 

 

4.054

Hakları kısıtlanan her birey için
22 26/1-i Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren  sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.054

 

 

 

 

5.406

 

 

 

 

8.109

Her aykırılık için
22 26/1-i Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında                           koordinasyonu sağlamamak, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.
Her aykırılık için 2.702 3.377 4.054 2.702 4.054 5.406 4.054 5.406 8.109
23 26/1-j Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere,  

 

 

 

 

6.760

 

 

 

 

 

8.449

 

 

 

 

 

10.140

 

 

 

 

 

6.760

 

 

 

 

 

10.140

 

 

 

 

 

13.520

 

 

 

 

 

10.140

 

 

 

 

 

13.520

 

 

 

 

 

20.281

24 26/1-k Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.  

 

 

6.760

 

 

 

8.449

 

 

 

10.140

 

 

 

6.760

 

 

 

10.140

 

 

 

13.520

 

 

 

10.140

 

 

 

13.520

 

 

 

20.281

25 26/1-l İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/6 26/1-l İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.
İhlale uğrayan her çalışan için 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095
Her  ay     (Aykırılığın devamı halinde) için  

1.095

 

1.095

 

1.095

 

1.095

 

1.095

 

1.095

 

1.095

 

1.095

 

1.095

29 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.  

67.616

 

84.520

 

101.424

 

67.616

 

101.424

 

135.233

 

101.424

 

135.233

 

202.850

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.  

 

108.186

 

 

135.233

 

 

162.281

 

 

108.186

 

 

162.281

 

 

216.374

 

 

162.281

 

 

216.374

 

 

324.562

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.  

108.186

 

135.233

 

162.281

 

108.186

 

162.281

 

216.374

 

162.281

 

216.374

 

324.562

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.  

108.186

 

135.233

 

162.281

 

108.186

 

162.281

 

216.374

 

162.281

 

216.374

 

324.562

30 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.
Her hüküm için 1.350 1.688 2.026 1.350 2.026 2.702 2.026 2.702 4.054
Her ay (Aykırılığın devamı halinde) için  

1.350

 

1.688

 

2.026

 

1.350

 

2.026

 

2.702

 

2.026

 

2.702

 

4.054

30 26/1-o Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgele kişisel koruyucu donanım temin etmemek.
Her çalışan için 547 547 547 547 547 547 547 547 547
30 26/1-ö (*) Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.  

 

 

 

547

 

 

 

 

547

 

 

 

 

547

 

 

 

 

547

 

 

 

 

547

 

 

 

 

547

 

 

 

 

547

 

 

 

 

547

 

 

 

 

547

Her çalışan için
-İdari para cezaları (14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezası hariç) gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 30 gün içinde  ödenir. (6331 sayılı Kanun Madde: 26/2)
-İşin durdurulması halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz. (6331 sayılı Kanun Madde: 26/4)
-Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümler uygulanmaz. (6331 sayılı Kanun Madde: 26/5)
-(*) 26/1-ö bendinde yer alan idari para cezası 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanır. (6331 Geçici Madde: 9)