Risk Değerlendirmesi

          

 

Risk Analizi

 

Tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin önlenmesi, önlenmesi mümkün olmayanların değerlendirilmesi, risklerin kontrol altına alınması, kısacası işyerlerinde tehlikeleri dikkate alan, riskleri değerlendiren, gerekli önlemleri alan bir iş sağlığı güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir.

Risk değerlendirmesi çalışmaları, işyerlerindeki çalışma koşulları, makine ve tesisat, kullanılan hammaddeler, insan ve organizasyon hatalarından kaynaklanan tehlikeleri de dikkate alarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için kılavuz hazırlanmasıdır. Bu amaçla işyerlerindeki tüm tehlikelerin belirlenmesi ve risklerinin değerlendirilmesi çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar esnasında işyerleri bölümler halinde incelenerek;

  • İşyerinde yapılan ya da Yürütülen işler
  • Proses gereği yürütülen işlemler
  • Kullanılan Maddeler
  • Makine ve Donanımlar
  • Kişiler
  • Organizasyonlar
  • Çevre
  • Etkileşimler

Tespit edilerek Risk değerlendirme kılavuzu hazırlanır. Risk değerlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra Risk değerlendirme tablolarına göre, eksik olan önlemlerin alınması sonucunda risk puanlarının makul seviyeye düştüğü görülecektir.İşyerlerimiz de Risk Değerlendirmesi çalışmalarını tüm gelişmiş ülkeler ve AB ülkeleri gibi yaygınlaştırmak temel ilkemiz olmalıdır.Ancak bu sayede , iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek mümkün olacaktır.