Risk Değerlendirmesi

                         

 

Risk Analizi

 

İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Kurumumuz işyerinizi, çalışma ortamınızı, çalışma metotlarınızı ve kullandığınız hammadde, kaynaklar ve donanımlar ile yaşadığınız olayları dikkate alarak iyileştirme önceliklerinizi belirlemek üzere iş yerinize özel tehlikelerin tanımlanması, sağlık risklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır