Belgelerimiz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

OSGB Yetki Belgesi

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

Mobil Röntgen Aracı  Lisans Belgesi