Hakkımızda

              Medig OSGB’ ye Hoşgeldiniz…

Medig OSGB; Endrüstriyel alanda gelişmiş ve gelişmekte olan sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yeni risklerin ve

sorunların çözümünde evrensel kalite ve standartlarda hizmek vermek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamındaki gelişmelerde çözüm ortağı olmak amacıyla

kurulmuştur.

26.04.2012 tarihinde  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduğundan  T.C Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından  178 belge numaralı yetki belgesi ile yetkilendirilen ve faaliyet göstermeye hak

kazanan Medig OSGB, birçok farklı iş sektöründe Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak hizmet vermektedir.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi

  konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulması,

 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması,

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulması,

 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil

  müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

 • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve

  güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınması,

 • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları,

  iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasın,

 • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,

  Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin

  izlenmesi,

konularındaki sorumlulukları yerine için yola çıkan Medig OSGB; bünyesinde birçok farklı meslek dalında yetkin tecrübesi bulunan A ,B ve C

sınıfı İş Güvenliği Uzmanları bulundurmasının yanı sıra, tıp alanında farklı branşlarda profesyonelleşmiş işyeri hekimleriyle birlikte  İş Sağlığı ve Güvenliği

alanında yasal ve sosyal sorumluluğunu yerine getirmek için birçok kuruma işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı konusunda hizmet vermektedir.

 İlhan GÜRBÜZER

İş Güvenliği Uzmanı
Mimar & İç Mimar