Misyonumuz-Vizyonumuz

 

Medig OSGB Kalite Politikamız

 

Misyonumuz

 

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi

  konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulması,

 • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanması,

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulması,

 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil

  müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,

 • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve

  güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınması,

 • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları,

  iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasın,

 • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,

  Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin

  izlenmesi,

 

konularındaki sorumlulukları yerine getirme amacıyla yola çıkan Medig OSGB;   hizmet verdiği alanlarda  oldukça başarılı işlere imza atmış olmanın gururunu

yaşamaktadır.

 

 

Vizyonumuz

 

İş Sağlığı ve Güvenliği  alanında hizmet vermenin önemini bilen Medig OSGB ; 

bu alanda bütün gelişmeleri takip ederek insan sağlığına ve güvenliğine yararlı olacak teknolojinin son ürünleri olan sistemleri bünyesine katmaktadır.

 

Bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli olarak kendini geliştiren Medig OSGB;

İş Sağlığı ve Güvenliği  alanında sunulacak tüm hizmetlerde İş-iş gücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmak amacıyla, işyerlerinin uygun gördüğü zamana ve

ortama göre hareket ederek hizmet vermektedir.

 

Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik anlayışıyla hareket eden Medig OSGB;

Sunacağı tüm hizmetlerde uygun metodlar, cihazlar ve uzman personelleri ile hatasız, profesyonel, vizyoner ve dürüst çalışmayı ilke edinmiştir.

 

Kaliteli iş yapma bilincini, aldıkları eğitim ile birleştiren ve insana değer veren personel ile çalışan Medig OSGB;

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yasal ve sosyal sorumluluğunu yerine getirerek konularında tüm süreç ve takip uygulamalarını en üst seviyede yerine

getirmektedir.

 

 

Amacımız

 

Medig OSGB  olarak amacımız ; sizlere hızlı, güvenilir, kaliteli  ve güleryüzlü hizmeti ekonomik koşullarla birleştirerek sunmaktır.

 

 

 

Bu anlayış çerçevesinde; Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ve yaşam ortamı oluşturmada çözüm ortağınız olmak amacıyla;

 

“ Yola çıktık…”

 

   Medig OSGB